Pl. = Plaats, BP = Beste prestatie, G3 = Gem. van 3 beste prestaties, S = Saldo, P = Punten, LP = Ligapunten (2020), Pr. = Prestaties

Outdoor 2019 - 300
73 deelnemers - Booster tot 0:31.87
Pl. / BP Atleet / G3 S P LP Pr.
Top 3 M.I.A.
Walschaers Marieke (ACHL - MIN2)
0:46.56 0:47.00 0:34.59 9794 7566 5
Jacobien Lenne (ACHL - MIN2)
0:49.23 0:49.60 0:34.85 9721 7156 4
Renson Massimo (FLAC - SEN)
0:35.23 0:35.23 0:35.23 9616 10000 1
Provost Sterre (MACW - MIN1)
0:41.75 0:42.25 0:36.04 9400 8438 2
Lehaen Dries (RCT - JUN1)
0:36.05 0:36.05 0:36.05 9398 9772 1
De Vriese Jaron (ASVO - KAD2)
0:37.22 0:37.22 0:37.22 9102 9465 1
Potvin Maïté (KAAG - MIN1)
0:47.70 0:48.35 0:37.23 9100 7385 2
Walrave Yitske (ASVO - MIN2)
0:47.47 0:47.93 0:37.49 9037 7421 2
Verschuren Jitske (BREE - MIN1)
0:49.30 0:49.57 0:38.49 8802 7146 2
Baert Amber (ASVO - JUN1)
0:46.27 0:46.28 0:39.81 8510 7614 2
Mersseman Killian (ASVO - KAD2)
0:39.90 0:39.90 0:39.90 8491 8829 1
Smeyers Arne (ACHL - MIN1)
0:51.92 0:52.46 0:40.64 8336 6785 2
Leysen Benthe (LOOI - MIN2)
0:47.13 0:47.18 0:40.98 8267 7475 2
Van Snick Anaïs (ASVO - SCH2)
0:41.67 0:41.67 0:41.67 8130 8454 1
Bos Joni (ACHL - MIN2)
0:55.47 0:55.79 0:41.70 8124 6351 2
Smeyers Anouk (ACHL - MIN2)
0:52.39 0:52.93 0:41.80 8105 6724 2
Straetemans Stefan (LOOI - MAS)
0:44.94 0:44.94 0:44.94 7538 7839 1
Verstichel Nathalie (ASVO - SEN)
0:46.18 0:46.18 0:46.18 7336 7628 1
Vranken Birthe (ATLA - SCH1)
0:46.22 0:46.22 0:46.22 7330 7622 1
De Vos Soetkin (ASVO - SEN)
0:47.44 0:47.44 0:47.44 7141 7426 1
De Vriese Tess (ASVO - MIN2)
0:49.51 0:49.51 0:49.51 6843 7115 1
Van Rul Silke (BREE - MIN1)
0:49.87 0:49.87 0:49.87 6793 7064 1
Segers Stan (LOOI - MIN2)
0:50.70 0:50.70 0:50.70 6682 6948 1
Van Hool Sofie (ACHL - MIN2)
0:50.89 0:50.89 0:50.89 6657 6922 1
Dekort Mirte (ACHL - MIN2)
0:51.11 0:51.11 0:51.11 6628 6892 1
Vanhove Ties (LOOI - MIN2)
0:52.06 0:52.06 0:52.06 6507 6767 1
Aerts Senne (ACHL - MIN1)
0:52.43 0:52.43 0:52.43 6461 6719 1
Aerts Jytte (ACHL - MIN2)
0:55.45 0:55.45 0:55.45 6110 6353 1
Reynaerts Leen (RCT - MIN2)
1:02.56 1:02.56 1:02.56 5415 5631 1
Baillieu Donovan (FLAC - SEN)
0 0 0
Boeynaems Florence (ZWAT - SCH1)
0 0 0
Cardinaels Manou (LOOI - MIN1)
0 0 0
Cardinaels Michelle (LOOI - KAD1)
0 0 0
Cuvelier Jade (KAAG - MIN1)
0 0 0
Daniëls Zita (ACHL - MIN2)
0 0 0
De Cleen Elin (ZWAT - KAD2)
0 0 0
De Cremer Hervé (ASVO - KAD2)
0 0 0
De Paepe Thor (ASVO - MIN2)
0 0 0
De Paradé Sarissa (ZWAT - SEN)
0 0 0
De Visscher Lorenzo (RCG - JUN1)
0 0 0
De Vriese Christophe (ASVO - MAS)
0 0 0
Decorte Maloe (ASVO - SEN)
0 0 0
Detemmerman Nina (ASVO - KAD1)
0 0 0
Drijkoningen Lore (BREE - MIN1)
0 0 0
Gosseye Leko (ASVO - MIN2)
0 0 0
Heyrman Anke (ZWAT - MAS)
0 0 0
Horemans Diete (ACHL - MIN2)
0 0 0
Jans Marie-Julie (RCT - SCH2)
0 0 0
Kefayetou Osaratin (ACW - KAD1)
0 0 0
Kisoka Peguy (ZWAT - SEN)
0 0 0
Koppert Elisabeth (ATAC - MIN2)
0 0 0
Koppert Emma-Louise (ATAC - KAD2)
0 0 0
Leysen Marit (LOOI - MIN1)
0 0 0
Leysens Gitte (ZWAT - KAD1)
0 0 0
Leysens Sara (ZWAT - KAD1)
0 0 0
Luyten Lobke (LOOI - MIN1)
0 0 0
Neuville Pepijn (ASVO - SCH2)
0 0 0
Paquay Femke (ACHL - MIN2)
0 0 0
Peeters Kaat (ACHL - MIN1)
0 0 0
Roesbeke Fran (ATAC - MIN2)
0 0 0
Saidi Malak (ATAC - MIN2)
0 0 0
Straetemans Yana (LOOI - MIN1)
0 0 0
Thijs Milo (ATLA - BEN1)
0 0 0
Van Hoey Lies (KAAG - MIN1)
0 0 0
Van Loo Robin (ATLA - MIN1)
0 0 0
Van Pelt Marie (ZWAT - KAD1)
0 0 0
Vandriessche Jelle (ASVO - KAD2)
0 0 0
Verduyckt Jonas (AVLO - SCH2)
0 0 0
Verheyden Kato (LOOI - MIN2)
0 0 0
Verheyden Marte (LOOI - MIN1)
0 0 0
Verstraete Charlie (FLAC - SEN)
0 0 0
Vossen Merel (LOOI - MIN2)
0 0 0
Willepenninckx Amber (ACHL - MIN1)
0 0 0
Onze partners
Wij steunen

Een werperscriterium voor jong en oud met geld- en andere prijzen