Pl. = Plaats, BP = Beste prestatie, G3 = Gem. van 3 beste prestaties, S = Saldo, SP = SPunten, PP = Powerpunten, Pr. = Prestaties

Outdoor 2019 - 300
73 deelnemers - Booster tot 0:31.87
Pl. / BP Atleet / G3 S SP PP Pr.
Top 3 M.I.A.
Walschaers Marieke (ACHL - KAD1)
0:46.56 0:46.76 0:31.62 9702 7566 7
Provost Sterre (MACW - MIN2)
0:41.52 0:42.01 0:32.09 9560 8485 3
Jacobien Lenne (ACHL - KAD1)
0:49.23 0:49.60 0:32.95 9311 7156 6
Daniëls Zita (ACHL - KAD1)
0:49.56 0:50.74 0:32.99 9299 7108 3
Aerts Jytte (ACHL - KAD1)
0:53.68 0:54.37 0:33.99 9026 6562 3
Stappers Flore (FLAC - SEN)
0:41.26 0:42.65 0:34.17 8978 8538 2
Smeyers Anouk (ACHL - KAD1)
0:52.11 0:52.66 0:34.19 8973 6760 3
Renson Massimo (FLAC - SEN)
0:35.23 0:35.23 0:35.23 8708 10000 1
Smeyers Arne (ACHL - MIN2)
0:51.92 0:53.11 0:35.43 8659 6785 3
Bos Joni (ACHL - KAD1)
0:55.47 0:56.26 0:35.84 8560 6351 3
Lehaen Dries (RCT - JUN2)
0:36.05 0:36.05 0:36.05 8510 9772 1
De Vriese Jaron (ASVO - SCH1)
0:37.22 0:37.22 0:37.22 8242 9465 1
Potvin Maïté (KAAG - MIN2)
0:47.70 0:48.35 0:37.23 8240 7385 2
Walrave Yitske (ASVO - KAD1)
0:47.47 0:47.93 0:37.49 8183 7421 2
Verschuren Jitske (BREE - MIN2)
0:49.30 0:49.57 0:38.49 7970 7146 2
Aerts Senne (ACHL - MIN2)
0:51.12 0:51.77 0:38.87 7892 6891 2
Baert Amber (ASVO - JUN2)
0:46.27 0:46.28 0:39.81 7706 7614 2
Mersseman Killian (ASVO - SCH1)
0:39.90 0:39.90 0:39.90 7689 8829 1
Willepenninckx Amber (ACHL - MIN2)
0:53.58 0:54.07 0:40.75 7528 6575 2
Leysen Benthe (LOOI - KAD1)
0:47.13 0:47.18 0:40.98 7486 7475 2
Van Snick Anaïs (ASVO - JUN1)
0:41.67 0:41.67 0:41.67 7362 8454 1
Straetemans Stefan (LOOI - MAS)
0:44.94 0:44.94 0:44.94 6826 7839 1
Reynaerts Leen (RCT - KAD1)
1:00.75 1:01.65 0:45.45 6750 5799 2
Verstichel Nathalie (ASVO - SEN)
0:46.18 0:46.18 0:46.18 6643 7628 1
Vranken Birthe (ATLA - SCH2)
0:46.22 0:46.22 0:46.22 6637 7622 1
De Vos Soetkin (ASVO - SEN)
0:47.44 0:47.44 0:47.44 6467 7426 1
De Vriese Tess (ASVO - KAD1)
0:49.51 0:49.51 0:49.51 6196 7115 1
Van Rul Silke (BREE - MIN2)
0:49.87 0:49.87 0:49.87 6151 7064 1
Segers Stan (LOOI - KAD1)
0:50.70 0:50.70 0:50.70 6051 6948 1
Van Hool Sofie (ACHL - KAD1)
0:50.89 0:50.89 0:50.89 6028 6922 1
Vanhove Ties (LOOI - KAD1)
0:52.06 0:52.06 0:52.06 5893 6767 1
Baillieu Donovan (FLAC - SEN)
0 0 0
Boeynaems Florence (ZWAT - SCH2)
0 0 0
Cardinaels Manou (LOOI - MIN2)
0 0 0
Cardinaels Michelle (LOOI - KAD2)
0 0 0
Cuvelier Jade (KAAG - MIN2)
0 0 0
De Cleen Elin (ZWAT - SCH1)
0 0 0
De Cremer Hervé (ASVO - SCH1)
0 0 0
De Paepe Thor (ASVO - KAD1)
0 0 0
De Paradé Sarissa (ZWAT - SEN)
0 0 0
De Visscher Lorenzo (RCG - JUN2)
0 0 0
De Vriese Christophe (ASVO - MAS)
0 0 0
Decorte Maloe (ASVO - SEN)
0 0 0
Detemmerman Nina (ASVO - KAD2)
0 0 0
Drijkoningen Lore (BREE - MIN2)
0 0 0
Gosseye Leko (ASVO - KAD1)
0 0 0
Heyrman Anke (ZWAT - MAS)
0 0 0
Horemans Diete (ACHL - KAD1)
0 0 0
Jans Marie-Julie (RCT - JUN1)
0 0 0
Kefayetou Osaratin (ACW - KAD2)
0 0 0
Kisoka Peguy (ZWAT - SEN)
0 0 0
Koppert Elisabeth (ATAC - KAD1)
0 0 0
Koppert Emma-Louise (ATAC - SCH1)
0 0 0
Leysen Marit (LOOI - MIN2)
0 0 0
Leysens Gitte (ZWAT - KAD2)
0 0 0
Leysens Sara (ZWAT - KAD2)
0 0 0
Luyten Lobke (LOOI - MIN2)
0 0 0
Neuville Pepijn (ASVO - JUN1)
0 0 0
Paquay Femke (ACHL - KAD1)
0 0 0
Peeters Kaat (ACHL - MIN2)
0 0 0
Roesbeke Fran (ATAC - KAD1)
0 0 0
Saidi Malak (ATAC - KAD1)
0 0 0
Straetemans Yana (LOOI - MIN2)
0 0 0
Thijs Milo (ATLA - BEN2)
0 0 0
Van Hoey Lies (KAAG - MIN2)
0 0 0
Van Loo Robin (ATLA - MIN2)
0 0 0
Van Pelt Marie (ZWAT - KAD2)
0 0 0
Vandriessche Jelle (ASVO - SCH1)
0 0 0
Verduyckt Jonas (AVLO - JUN1)
0 0 0
Verheyden Kato (LOOI - KAD1)
0 0 0
Verheyden Marte (LOOI - MIN2)
0 0 0
Verstraete Charlie (FLAC - SEN)
0 0 0
Vossen Merel (LOOI - KAD1)
0 0 0
Onze partners
Wij steunen

Een werperscriterium voor jong en oud met geld- en andere prijzen